Etiske retningslinjer

Organisasjoner som leverer velferdstjenester drives på grunnlag av etiske retningslinjer, som respekterer verdigheten til brukere, deres familie eller omsorgspersoner, som beskytter mot unødig risiko, som spesifiserer krav til kompetanse internt i tjenesteleverandørens organisasjon og som fremmer sosial rettferdighet.

Hapro jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. 

Bedriftens etiske retningslinjer regulerer medarbeidernes adferd i alle relasjoner der Hapro er involvert. Retningslinjene uttrykker klare holdninger mot bl.a. all form for korrupsjon.  

Etiske retningslinjer for Hapro [pdf]

Retningslinjer for etisk handel [pdf]

Code of conduct [pdf ]

Hapro's Conflict Minerals Policy [pdf]

Hapro Counterfeit component prevention plan [pdf]