Forretningsidé og verdier

Forretningsidé
Hapro er kvalitetsleverandør og partner innen produksjon av profesjonell elektronikk og mekatronikk og verdiskapende yrkeskvalifisering. 

Våre verdier
Åpenhet og ærlighet
Lojalitet og gjensidig respekt
Ansvarlighet og engasjement
Positivitet og humør