Miljø

Miljøbedriften Hapro

Hapro er miljøsertifisert etter NS-EN ISO 14001.

Vi er en miljøbevisst bedrift, som gjennomfører kildesortering, håndterer alt avfall på en forsvarlig måte, jobber kontinuerlig med forbedringer og oppfyller lovbestemte krav. Det er gjennomført satsninger for å øke sorteringsgraden av avfall samt å redusere total mengde avfall. På begge disse områdene er det oppnådd gode resultater. Det er foretatt analyser og gjennomført tiltak for å redusere energiforbruket.

Virksomheten er ikke regulert av konsesjoner.

For alle våre lokasjoner foretas det kontinuerlig risikovurderinger for ytre miljø.

Vi har avtale med godkjente returselskap og er medlem i El-retur.