Økonomi

Vi er i positiv utvikling

I 2017 hadde Hapro vekst i driftsinntekter og en markant resultatforbedring. Dette ser ut til å vedvare for 2018, bedriften er i positiv utvikling. 

 

Hovedtall for 2017

Driftsinntekter MNOK 468
EBITDA MNOK 31
Driftsresultat MNOK 19
Egenkapital MNOK 248
Egenkapitalandel 70 %

 

God soliditet

Attest for god kredittverdighet for 2018 fra Experian Credit Services. Rating score 980 av 1000, som gir "Absolutt beste kredittverdighet". Se sertifikat her. [pdf]

Årsrapporten for 2017 kan lastes ned her. [pdf]