Økonomi

Hapro konsern

  • 380 ansatte
  • MNOK 479 i salg (2018) 

God soliditet

Attest for god kredittverdighet for 2018 fra Experian Credit Services. Rating score 980 av 1000, som gir "Absolutt beste kredittverdighet". Se sertifikat her. [pdf]

Årsrapporten for 2018 kan lastes ned her. [pdf]