Samfunnsansvar

Som en stor, lokal arbeidsgiver ønsker Hapro å bidra for lokalsamfunnet. Vi ønsker også å stimulere til vekst i regionen ved blant annet vår deltakelse i Hadelandshagen og NCE Raufoss.

Hapro samarbeider med skoler og utdanningsinstitusjoner på ulike nivå og fagområder: Partnerskapsavtale med ungdomsskolene i Gran, Opplæringskontoret for håndverk og industrifag på Hadeland (godkjent for 8 fag), samarbeid med NTNU Gjøvik og Trainee Innlandet. Vi har lærlinger i produksjon og i støttefunksjoner som f.eks. i IT. 


Via idretts- og kulturstipend bidrar Hapro til å stimulere talenter, ungdom og ildsjeler i regionen. Hapro gir støtte og tildelinger til allmennyttige formål, for å bidra til en utvikling i Hadelandsregionen.