Styret og eiere

Styret i Hapro AS

Styrets leder: 
Roger Kyseth


Styremedlemmer:

Anne B. Østdahl (nestleder)

Anne Tingelstad Wøien

Iver Christian Olerud

Gro Anita Bjørnsletten Hagaseth (ansattes representant)

Jørn Øystein Ukkelberg (ansattes representant)

Heidi Wennemo Sandbekken

Varamedlemmer:

Steffen Mørtvedt

Astrid Hvattum

 

 

Aksjeeiere i Hapro AS

  Antall aksjer  %-andel 
 1. Gran kommune  1 300  35,7 %
 2. Oppland fylkeskommune  760  20,9 %
 3. Lunner kommune  406  11,1 %
 4. Sparebank1 Ringerike Hadeland  350  9,6 %
 5. DNB Bank ASA  226  6,2 %
 6. Jevnaker kommune  200  5,5 %
 7. Hadeland Gjensidige Brannkasse  200  5,5 %
 8. Brandbu og Tingelstad Almenning  90  2,5 %
 9. Gran Almenning  71  1,9 %
 10. Diakonstiftelsen Røysum  20  0,6 %
 11. Lunner Almenning  10  0,3 %
 12. Lions Club, Gran  5  0,1 %
 13. Lions Club, Lunner  5 0,1 % 

 

Hver aksje er pålydende NOK 500. Til sammen NOK 1.821.500.