En av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk, og blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering.

Konsernet Hapro består av morselskapet Hapro AS, og datterselskapene Hapro Electronics AS, Hapro Jobb og Karriere AS og
Hapro Inkludering AS.

Helt fra starten i 1973 har Hapro sin virksomhet vært knyttet til produksjon av industriell elektronikk. Hapro Electronics er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk, og Hapro Jobb og Karriere er blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering.

Våre selskaper

Hapro Electronics

Hapro Electronics AS er en ledende tilbyder innenfor EMS (Electronic Manufacturing Services).

Hapro Electronics tilbyr elektronisk og mekatronisk sammenstilling. Med fasiliteter og høyteknologiske utstyr, sammen med ekspertisen hos de ansatte, er Hapro Electronics i stand til å møte kundenes forventninger i krevende bransjer.

Hapro Jobb og Karriere

Hapro er et kompetansehus som gjennomfører arbeidsrettede tiltak, kurs og arbeidsmarkedstjenester i Oslo, Viken og Innlandet.

Hapro Jobb og Karriere samarbeider tett med et nettverk av bedrifter innen offentlig og privat sektor. Årlig har de kontakt med over 1400 bedrifter i Norge i forbindelse med arbeidsutprøving og utplasseringer.

Hapro Inkludering

Hapro Inkludering gjør det de kan for å få folk til og lykkes i et inkluderende samfunn som har rom for alle.

Et av våre hovedoppdrag er å bidra til at flest mulig kommer i arbeid, særlig de som kan trenge ekstra hjelp til å komme inn på arbeidsmarkedet. Hapro bistår din virksomhet med å finne relevant arbeidskraft.