Om oss

Helt fra selskapet ble etablert i 1973 har Hapros virksomhet vært knyttet til produksjon av industriell elektronikk, og vi har befestet oss som ledende i våre bransjer. Hapro er gjennom datterselskapene en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk, og blant Norges ledende innen yrkeskvalifisering og arbeidsinkludering. 

1. april 1973 ble Hadelandprodukter AS en selvstendig bedrift, og kan skilte med over 50 år som et betydningsfult selskap. I 2017 skiftet vi formelt navn til Hapro AS, og fra 1. juli samme år ble selskapet delt med de heleide datterselskapene Hapro Electronics AS og Hapro Jobb og Karriere AS. I 2022 ble Hapro Inkludering etablert.

Hovedkontoret har beliggenhet rett ved rv. 4 på Jaren, Hadeland. Våre fasiliteter og høyteknologiske utstyr, sammen med ekspertisen og kompetansen hos våre ansatte, gjør Hapro i stand til å møte våre kunders forventninger i krevende bransjer.

Hapro er ledende innenfor både elektronikkproduksjon og yrkeskvalifisering. Med Hapro som partner er du sikret kvalitet først. Hapro Electronics er sertifisert i henhold til ISO 90001, ISO 14001 og AQAP 2110. Hapro Jobb og Karriere er sertifisert etter den europeiske kvalitetssikringsstandarden EQUASS.

Hapro er medlem av NCE (Norwegian Centres of Expertise).

Fakta om Hapro

 • Etablert i 1973
 • 390 ansatte i konsernet
 • 22.500 m2
 • IPC-sertifiserte ansatte
 • 45 min fra Oslo Lufthavn Gardermoen
 • 940 MNOK i salg (2022)

Forretningsidé og verdier

Hapro er en bærekraftig kvalitetsleverandør av elektronikktjenester, inkluderings-, opplærings- og næringslivstjenester.

Respekt

Engasjement

Ansvarlighet

Lojalitet

Samfunnsansvar

Som en stor arbeidsgiver og aktør ønsker vi i Hapro å bidra positivt for lokalsamfunnet og til en bærekraftig utvikling av regionen vår.

Vår unike beliggenhet midt i hjerte av Hadeland, med nærhet til fantastisk friluftsliv og et rikt idretts- og kulturliv er noe vi ønsker å ta godt vare på. Dette er viktig for oss, vi ønsker å sikre at regionen er et attraktivt sted både for å ha et godt arbeidsliv men også et rikt liv på fritiden. Vi ønsker at Hadeland skal være en attraktiv region å bosette seg i, og dette gjør vi ved å være en spennende arbeidsplass, en aktiv aktør gjennom ulike profesjonelle nettverk, og gjennom spons og støtte til en rekke allmennyttige formål.

Hapro ønsker en region i vekst. Vi deltar i NCE Raufoss og bidrar inn i næringsutviklingen av Hadeland gjennom blant annet Hadelandshagen.

Vi samarbeider med skoler og utdanningsinstitusjoner på ulike nivå og fagområder. Vi har et samarbeid med NTNU Gjøvik og Fagskolen på Gjøvik hvor vi stiller med gjesteforeleser innen blant annet testutvikling, og vi tar i mot bedriftsbesøk av skoleklasser fra både ungdomsskolene i Gran og Hadeland Videregående.

Både i produksjonen og i stabsfunksjoner som IT har vi til enhver tid inne flere lærlinger. I tillegg er vi med i trainee programmet til Trainee Innlandet, hvor traineer kan få relevant arbeidspraksis hos oss.

Gjennom ulike sponsorrater, støtte og tildelinger bidrar Hapro til å et rikt idretts- og kulturliv på Hadeland. Vi gir spons til en rekke allmennyttige formål som vi mener kommer hele Hadelandsregionen til gode.

Etiske retningslinjer

Organisasjoner som leverer velferdstjenester drives på grunnlag av etiske retningslinjer, som respekterer verdigheten til brukere, deres familie eller omsorgspersoner, som beskytter mot unødig risiko, som spesifiserer krav til kompetanse internt i tjenesteleverandørens organisasjon og som fremmer sosial rettferdighet.

Hapro jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Bedriftens etiske retningslinjer regulerer medarbeidernes adferd i alle relasjoner der Hapro er involvert. Retningslinjene uttrykker klare holdninger mot bl.a. all form for korrupsjon.

Miljøbedriften Hapro

Vår miljøpolicy er utarbeidet som et grunnlag for alt miljøarbeidet som skal foregå i bedriften. Dette gjelder både det indre miljø / arbeidsmiljø (HMS) og det ytre miljøet.

Hapro Electronics er miljøsertifisert etter ISO 14001.

Grønt fokus

I de siste årene har vi et høyt fokus på energisparing og redusert miljøavtrykk. Det er blitt gjennomført en rekke tiltak for å redusere energiforbruket gjennom vedlikehold av bygningsmasser og energimerking.

Det største prosjektet er etablering av frikjøling og varmeanlegg via 35 brønner (borehull) 300 meter ned i fjellgrunnen. Dette er et prosjekt hvor vi har mottatt støtte fra Enova. Prosjektet har gitt oss muligheten til å gjenbruke energi fra produksjonsmaskiner etc. til oppvarming og kjøing i bygget. Gjennom dette prosjektet er vi nå helt selvforsynt med varmeenergi. I tillegg tilrettelegger dette for fremtidig økt bruk av fornybar energiproduksjon. Energiforbruket til Hapro er med dette prosjektet redusert med 900.000 kWh pr år, og vi er nær vår målsetning med å redusere energiforbruket med 50 % ut fra driftsåret 2020.

For alle våre lokasjoner foretas det kontinuerlig risikovurderinger for ytre miljø.

Kvalitet

Mye handler om teknikk, men mest om medarbeidernes innstilling. Gjennom gode holdninger og vel innarbeidede prosedyrer og rutiner, arbeider vi kontinuerlig med å styrke en allerede godt etablert kvalitetskultur. Vi har relevante standarder og sertifiseringer på plass som en integrert del av vår virksomhet.

Sertifikater

 • Hapro Electronics er sertifisert av Det Norske Veritas i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015
 • Hapro Electronics er sertifisert av Forsvaret i henhold til AQAP 2110
 • Hapro Jobb og Karriere er EQUASS sertifisert – Europeisk kvalitetsstandard med mål å styrke velferdssektoren

Vårt forhold til kvalitet er kompromissløst.

Styret og eiere

Styrets leder
Roger Kyseth

Styremedlemmer
Anne Tingelstad Wøien (nestleder)
Anne B. Østdahl
Hans Petter Hauge
Aina Lysakermoen Olaussen (ansattes representant)
Jørn Øystein Ukkelberg (ansattes representant)
Harald Magne Røvik Løken (ansattes representant)

Varamedlemmer
Astrid Hvattum
Steffen Mørtvedt

Aksjeeiere i Hapro AS

 

Antall aksjer Prosentandel
Gran Kommune 1300 35,7 %
Oppland fylkeskommune 760 20,9 %
Lunner Kommune 406 11,1%
Sparebank1 Ringerike Hadeland 350 9,6 %
DNB Bank ASA 226 6,2 %
Jevnaker kommune 200 5,5 %
Varig Hadeland 200  5,5 %
Brandbu og Tingelstad Almenning 90 2,5 %
Gran Almenning 71 1,9 %
Diakonstiftelsen Røysum 20  0,6 %
Lunner Almenning 10 0,3 %
Lions Club, Gran 5 0,1 %
Lions Club, Lunner 5 0,1 %

Organisasjon

Vår organisasjon gjør at vi kan arbeide smidig og ta raske beslutninger. Vi tilpasser oss kundens behov og frigjør ressurser hos kunden.

Økonomi

Hapro konsern

 • 390 ansatte
 • MNOK 940 i salg (2022)

 

Årsrapporter 2022